"כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו"

זכריה ח יט

ימי ששון ושמחה

by R24App
547 views

Leave a Comment

Related Posts