ט”ו בתמוז – יום ההילולא של אור החיים הקדוש

הבעל שם טוב: ”כבה נר המערבי”

by R24App
583 views

ר' חיים בן עטר (נודע בכינוי אור החיים הקדוש, על שם ספרו) נולד בשנת ה'תנ"ו (1696) במרוקו. הוא אחד מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, פרשן התלמוד, מקובל ופוסק הלכה. כמו כן הוא מחבר הספרים: "חפץ ה'" (חידושים על תלמוד), "פרי תואר" (הלכה), "אור החיים" (פירוש לתורה) וראשון לציון (חידושים על סוגיות נבחרות).

לר' חיים בן עטר היה קשר רוחני מופלא עם הבעל שם טוב הקדוש – למרות המרחק ביניהם. מסופר כי גילו לבעל שם טוב הקדוש מן השמיים כי פגישה שלו עם "אור החיים" הקדוש יכולה להביא את הגאולה. הוא יצא למסעו לארץ הקודש, עלה על ספינה אך מעט לפני שהגיע ליעדו קיבל מסרים מן השמיים שחייו נתונים בסכנה ונאלץ לחזור לביתו.

מסופר שהבעל שם טוב חש בהסתלקותו של אור החיים הקדוש. בשנת תק"ג בשבת, פרשת פנחס, נטל הבעל שם טוב את ידיו לסעודה השלישית, ולאחר שאכל כזית מן החלה אמר: "כבה הנר המערבי."

כאשר שאלו אותו תלמידיו מה הייתה כוונתו, הסביר להם הבעש"ט:

– רבי חיים בן עטר, מחבר הספר 'אור החיים', הוא הנר המערבי, ובשעת הסעודה השלישית ידעתי כי הסתלק. לכך הייתה כוונתי.

כששאלו תלמידיו כיצד ידע זאת, ענה:

– יש כוונה אחת בנטילת ידיים לסעודה, המתגלה בכל פעם רק לאדם אחד בלבד. כל ימיי השתדלתי להשיגה – ולא הצלחתי בכך, כי כוונה זו היתה ברשותו של ר' חיים בן עטר. היום, בשעה שנטלתי את ידיי לסעודה השלישית נתגלתה לי פתאום כוונה זו…

Leave a Comment

Related Posts