אחרי י”ב-י”ג תמוז: כיצד התחוללה מהפכה בהדפסה של ”כל החסידות”

by R24App
567 views

 

• הרבי הריי"צ התחיל לפרסם את מאמריו ושיחותיו בסדרת גיליונות הנקראים 'קונטרסים'. (לפני כן, היה נהוג לכתוב מאמרי חסידות במכתב יד).

• הרבי הריי"צ מוציא לאור את כתב העת "התמים". בקבצים נדפסו גם מסמכים נדירים: כתבי יד של אדמור"י חב"ד, כתבי יד שנמצאו בגניזה החרסונית ומכתבים עכשוויים של הרבי הריי"צ. הרבי (בברכתו של הרבי הריי"צ) היה מעורב בעניינים הקשורים בגיליון הזה.

• הרבי הריי"צ כתב אלפי מכתבים. חותנו, הרבי, אירגן והכין לפירסום את כל המכתבים שלו שהיו רלוונטים לציבור הרחב. גם כאשר הם היו גרים במקומות רחוקים אחד מהשני, הרבי קיבל העתק מכל מכתב לצורך הפרסום. הרבי הכין רשימה של המכתבים האלו, והחל לפרסם אותם בפורמטים שונים.

• הרבי הריי"צ הגיע לאמריקה בט' באדר ב' שנת 5700 (הרבי הצטרף אליו בכ"ח בסיון 5701). הגעתו של מרכז החסידות ל"חצי כדור התחתון" ייצגה את שיאה של גאולת י"ב-י"ג בתמוז. כל ענייני הפצת התורה קיבלו קנה מידה עולמי:

ראה עוד: 

"Wellsprings Unleashed. The Rebbe's Revolution of Printing the Whole of Chassidus".

Leave a Comment

Related Posts