… הגלות הוא עניין חיצוני, ופנימיותו היא הגאולה.

מדברי הרבי, שבת פרשת בלק, ה'תשנ"א

ענין חיצוני

by R24App
556 views

Leave a Comment

Related Posts