כ”ט בסיון

משה רבינו שולח את המרגלים לתור את ארץ ישראל (שנת ב'תמ"ט - 2449).

by R24App
557 views

"וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום. וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה…" (במדבר י"ג, כה-כז).

Leave a Comment

Related Posts