כ”ג סיון: ”אורה ושמחה וששון ויקר”

ביום זה בשנת 3404 היהודים המתגוררים באימפריה של אחשוורוש, מקבלים את הצו על הזכות "לעמוד על נפשם"

by R24App
590 views

 

כ"ג סיון הוא היום המסמן נקודת מפנה בסיפורו של חג הפורים.

כ"ג סיוון שנת 3404, מרדכי ואסתר חותמים על צו שנותן ליהודים את הזכות "להתאסף ולעמוד על נפשם". עותקים של הצו נשלחים לכל 127 מדינות המלך אחשוורוש. לאחר מכן כתוב במגילת אסתר:

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (מגילת אסתר, ח, אז).

על פי דברי הרבי, הכוח המיוחד של היום עומד בתקפו בכל הדורות.

מגלה הרבי:

– "בכ"ג סיון מידי שנה בשנה נקראים ״סופרי המלך״ – מלכו של עולם … והם כותבים ״ככל אשר צוה מרדכי וגו׳״ דקאי על כל אחד ואחד מישראל, "עם מרדכי", מכיון שהנהגתו היא באופן ד״לא יכרע ולא ישתחווה״ שהוא נעשה הבעל הבית המצווה מה לכתוב ״ככל אשר ציווה מרדכי״.

ובקרוב ממש זוכים ל"מיסמך גאולה לגאולה", היינו, שמגאולת פורים (שהתחלתה בכ"ג סיון) באופן ד"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" במעמד ומצב ד"אכתי עבדי אחשורוש אנן" – באים לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, וכאמור – באופן ד"מיסמך גאולה לגאולה", "מיד הן נגאלין". (תורת מנחם, התוועדויות תשמ״ג, חלק ג׳, ש״פ שלח, עמודים 1651-1652).

מה היית רוצה לכתוב ב"ספרי המלך" ביום זה?

Leave a Comment

Related Posts