... ומרומז ג"כ בגמרא במרז"ל דכלב נשתטח על קברי אבות, אשר משם מובן שעל ידי זה ניצול מעצת [המרגלים] כו' ואדרבה עוד ירש חלקם.

מדברי הרבי (אגרות קודש, כרך ז, ב'קסז)

המרגל שניצל

by r24
531 views

Leave a Comment

Related Posts