ידוע הענין ד"הימים האלה נזכרים (ועל ידי זה) ונעשים": שיש להזכיר המאורעות ד"הימים האלה" כדי שיהיו "נעשים" (ובהקדם האפשרי, בלשון הידועב "לא עיכבן כהרף עין") כל ההמשכות הטובות שהיו בפעם הראשונה, או אפילו באופן נעלה יותר מכמו בפעם הראשונה.

מדברי הרבי, שיחת ליל ט"ו סיון ה'תשמ"ח

”הימים האלה נזכרים ונעשים” (אסתר ט, כח)

by R24App
534 views

Leave a Comment

Related Posts