י”א בסיון: יום הנישואין של רבי לוי יצחק והרבנית חנה, הורי הרבי

בתמונה: ברכת מזל טוב מאת הרבי הרש"ב לאביו של רבי לוי יצחק שניאורסון, רבי ברוך שניאור

by R24App
536 views

 

בזכרונותיה, ציינה הרבנית חנה ג' פעמים את י"א סיון כיום נישואיהם. להלן אחד מהם (י"א סיון תשי"ג):

"היום מלאו חמישים ושלוש שנה מחתונתנו. בתקופה זו עברו מאורעות רבים – הן בכלל, והן על כל אחד בנפרד.

יכולה אני לומר "קטנתי מכל החסדים"; אבל לא מזמן שמעתי פירוש על פסוק זה, שמרוב החסדים שעושים עם האדם מלמעלה – הוא קטן והולך, שכן כל מאורע שעובר עליו מחסר מעט מכוחותיו, הגשמיים והרוחניים כאחד, ככל שינסה להתחזק".

Leave a Comment

Related Posts