הידעת? יש בעצם 7 ספרים בתורה!

by R24App
548 views

 

מגלה הרבי בשיחתו לפרשת בהעלותך:

– בפרשת בהעלותך ישנו חידוש לגבי כל שאר פרשיות התורה:

איתא בגמרא, שפרשת "ויהי בנסוע הארון" (בפ' בהעלותך) "ספר חשוב הוא בפני עצמו", ועל פי זה נמצא (כהדרשה המובאת שם בגמרא על הפסוק "חצבה עמודי' שבעה") שישנם "שבעה ספרי תורה", כיון ש"פרשה זו (ויהי בנסוע הארון) ספר לעצמו, נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו . . נמצא ספר וידבר (במדבר) נחלק לג' ספרים" (פירוש רש"י לשבת קטז, ריש ע"א),

• במילא ישנם "שבעה ספרי תורה":

• ארבעת הספרים – בראשית שמות ויקרא דברים,

• וספר במדבר שנחלק לג' ספרים.

עפ"ז – החידוש בפרשת בהעלותך הוא, שפרשה זו כוללת בתוכה ג' ספרים:

• חלק הפרשה שלפני פרשת "ויהי בנסוע הארון",

• פרשת ויהי בנסוע הארון,

• וחלק הפרשה שלאחרי זה.

… בכלל הרי נחלקת התורה לחמשה חומשי תורה, חמשה ספרים. מהו החילוק והחידוש דשבעה ספרי התורה?

גלו את התשובה בפודקאסט "דבר מלכות" במסך הראשי של האפליקציה! וכמו כן – בשיחתו של הרבי לפרשת בהעלותך (משיחות ש"פ בהעלותך, י"ט סיון ה'תנש"א).

Leave a Comment

Related Posts