בסוד של הביטוי ”תתן אמת ליעקב”

by R24App
529 views

"ובאור זה כי מדתו הוא המכריע ואף על פי שהוא כלול מכל המדות ומקבל מהן בעבור שהוא עולה דרך סלולה עד ראשית הראשית שהוא מקור החיים, על כן אמרו ביעקב לא מת ולא אמרו כן על אברהם ויצחק לפי שהן מדות הקצוות לימין ולשמאל". (רבנו בחיי, בראשית מ״ט:ל״ג)

רעו עוד במאמר "ג' באייר, שמונה עשר ימים לעומר".

Leave a Comment

Related Posts