ג' – ה' בסיוון: שלושה ימים עד לחג השבועות

הרבי: ימים אלה מסוגלים במיוחד ללימוד התורה עם ילדים מתחת לגיל מצוות

by R24App
536 views

 

שלושת ימי ההגבלה הינם שלושת הימים שלפני מתן תורה (חג השבועות), בהם הכינו בני ישראל את עצמם לקבלת התורה בהר סיני:

"ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם. והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני". (ראה עוד בפרשת יתרו, י"ט י-ט"ו).

כיום במשך שלושת ימי ההגבלה נוהגים להקדיש זמן נוסף ללימוד התורה וקיום המצווה "ואהבת לרעך כמוך".

מכיון שהערבים לקבלת התורה הם הילדים, הרבי מעורר שעכשיו הוא הזמן המסוגל ללמוד ולהתעסק עם הילדים במיוחד בימים אלו – "נוסף על הפעולה וההתעסקות עם ילדי ישראל הקטנים במשך כל השנה כולה" (התוועדויות תשמ"ו עמ' 409).

Leave a Comment

Related Posts