כ”ב באייר

בשנת ב'תמ"ח (2448) עם ישראל מגיע לרפידים. משה רבינו מוציא מים מן הסלע.

by R24App
525 views

"הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל" (שמות יז ו)

על פי המובא ב"סדר הדורות" בכ"ב אייר זכו בני ישראל לבאר מרים.

סיפור הוצאת מים מן הסלע ברפידים נסמך לתיאור מלחמת עמלק:

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש. ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב" (שמות יז יג).

Leave a Comment

Related Posts