… אולי יש באפשרות כבוד תורתו להתדבר עם עוד אנשים אחרים אשר יראת ה' נגע בלבם, וליסד ועד להמצאת מאכל כשר לחילים היהודים הנמצאים בעירו, בכמה עירות גדולות נוסדו כבר לעצמם כאלה, ובע"ה הצליחו להציל כמה מבני ישראל ממאכל טרפות.

מתוך המכתבים של הרבי (אגרות קודש, כרך א, נט)

הרבי – על סיוע לחיילים

by R24App
544 views

Leave a Comment

Related Posts