ו' באייר, אחד ועשרים יום לעומר:

הרבי: "תפארת הוא עניין התורה, ומלכות . . הוא עניין המצוות"

by R24App
535 views

 

בו' באייר אנו מגיעים לקראת השלמת העבודה במידת התפארת – מלכות שבתפארת. את העניין הפנימי של התכללות המידות האלו מגלה הרבי:

– תפארת הוא עניין התורה, ומלכות – שעיקרה קיום מצוות המלך – הוא עניין המצוות, ובפרט – מצות הצדקה.

ובמלכות שבתפארת (שהמלכות עצמה היא במדת התפארת) – גם הצדקה (מלכות) היא חלק מהתורה (תפארת). (משיחות ש"פ תזריע-מצורע, ו' אייר ה'תנש"א, הערב 122).

Leave a Comment

Related Posts