רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.

משנה אבות ב א

איזוהי דרך ישרה

by R24App
618 views

Leave a Comment

Related Posts