כ“ז בניסן: היום שמאיר את כל החודש

by R24 App
540 views

מדברי הרבי:

– כ"ז (ניסן) – אותיות "זך"- ע"ד:

"שמן זית זך" (ר"פ תצוה. אמור כד, ב)

מלשון בהירות – מורה ומדגיש הגילוי . . ד"ניסן" [חודש גאולה].

ויש להוסיף בנוגע למעלת מספר כ"ז – ט' פעמים ג', היינו, שענינו של ניסן (גאולה) הוא באופן של שילוש משולש ד"חזקה":

"בתלת זימני הוי חזקה" (ב"מ קו, ריש ע"ב) –

ג' פעמים ג' – ג' פעמים…

משיחת הרבי, כ"ח ניסן ה'תנש"א.

Leave a Comment

Related Posts