כ”ז בניסן, שנים עשר יום לעומר:

הוד שבגבורה

by R24App
523 views

 

ספירת ההוד היא ענף של ספירת הגבורה, לכן יש ביניהם מכנה משותף.

ענין הגבורה הוא יראה בבחינת קירוב (ביטול כתוצאה מהרגש של קרבת ה'). וספירת ההוד מסמלת יראה, אך התנועה שלה היא הופכית – בבחינת 'ריחוק'. הביטויים של זה בנשמה הם ההודיה לה', ההודאה לו. וכמו כן – רגש הענווה.

כאשר 2 מידות אלו מתכללות, ניתן לחוות תופעה חדשה – ההכרה שכל העוצמה והכוח של הנשמה הם בעצם לא בזכותה, אלא ניתנו לה מהבורא למען מטרה חשובה.

כך כאשר ספירת הגבורה מבטאת את עצמה כמידת הדין (לדוגמא בצורת ביקורת), ספירת ההוד מסייעת לאדם להבין שהוא לא מבצע את הדין בזכות כוחו, אלא הבורא העניק לו סמכות זו כדי לסייע לזולת.

Leave a Comment

Related Posts