216

by R24App
525 views

השבוע השני של ספירת העומר מואר על ידי ספרית הגבורה – הספירה החמישית בין הספירות והשנייה בין ה"מידות". הגימטריה של המילה "יראה" היא 216, וכמו כן – הגימטריה של המילה "יראה". שוויון הגימטריות רומז על הקשר בין שניהם: התוכן של גבורה הוא יראה מפני ה' – ורק מה' בלבד.

Leave a Comment

Related Posts