כ”ד בניסן, תשעה ימים לעומר:

גבורה שבגבורה

by R24App
543 views

מידת הגבורה: לא צמצום אלא תגבורת

למרות שמבואר כי ספירת הגבורה היא בבחינת מידת הדין והצמצום, באופן פנימי עניינה הוא "השפעה בתגבורת", שהרי ענין הספירות (בכלל) והמידות (בפרט), הוא השפעה – שעניינה הוא גילוי אלוקות בעולמות. ולכן, לא ניתן לומר שעניינה של מידת הגבורה הוא צמצום בלבד, אלא יש לה השפעה רבה גם בבחינת תגבורת.

כיצד מידת הגבורה מביאה ל"תגבורת השפעה"?

מתוך המאמר "שבע המידות" מאת הרב זלמן גופין:

"כדי לעמוד על כך נשתמש במשל מתכונה טבעית המצויה אצל בני אדם: ישנם אנשים שבטבעם הם אנשי שיחה, המרבים לשוחח ולשתף את מחשבותיהם עם אחרים. לרוב, אין מדובר על שיחות ושיתוף מחשבות מנבכי הנפש, מן המקומות הכמוסים שבלב. השיתוף, שנובע מהם בטבעיות בגלל תכונת טבע נפשם לשתף, הוא רק בהיבטים חיצוניים במאורעות חייהם, ולא בדברים הפנימיים, מסתרי הלב, השייכים רק להם, אותם קשה להם לגלות. את הסודות הטמונים בעומק נפשם, הם מסוגלים לספר רק לאנשים וחברים קרובים ביותר [לכן, אגב, המשנה מצוה: "עשה לך רב וקנה לך חבר" – כי רב וחבר שניתן לחלוק איתם חויות אישיות, צריכים לעשות ולקנות, ואינם באים רק על ידי הרעות והידידות הטבעית]. כדי לשתף את הרב והחבר בסודות הפרטיים, נדרשות גבורת לב ותעצומות נפש המאפשרות לאדם להתגבר על טבעו, ולהוציא החוצה את הסודות הפנימיים הללו.

נמצא אפוא כי תכונות ההשפעה, הגילוי וההתפשטות הטבעיות הנובעות ממידת החסד, שייכות להיבטים החיצוניים בלבד; ואילו ההשפעה שבאה על־ידי 'תגבורת', על ידי התגברות האדם על עצמו לשתף מנבכי לבבו, היא פנימית ועמוקה בנפש האדם.

בעומק יותר: ההשפעה החיצונית באה מחמת רצונו וטבעו של המשפיע להשפיע, וכל מי שחפץ לשמוע את רעיונותיו הוא משמיע לו אותם בשמחה, לא משנה לו מי השומע ועד כמה מבין הוא את דבריו. אך ההשפעה הפנימית לא באה רק מצד רצונו של המשפיע לגלות את עניניו, אלא היא נזקקת גם לדמות של "מקבל". אם הוא רב אמיתי וחבר טוב שהוא כלי קיבול להכיל ולהאזין לדברים הכמוסים שבלב, הוא משתף אותו, ואם לא – הוא לא מגלה לו.

זהו אפוא ההבדל בין חסד לגבורה: מידת החסד מביטה מלמעלה למטה – מעצמה לזולתה, עניינה העיקרי אינו המקבל, אלא הנתינה עצמה. לעומת זאת, מידת הגבורה מביטה מלמטה למעלה, מזולתה אליה, קודם היא בוחנת מי הדמות המקבלת את ההשפעה הפנימית, ורק לאחר מכן היא מגיעה אל ההשפעה עצמה."

 

💡 ראו עוד: "כמעיין המתגבר" – הסיפור מאת הרב החסיד ר' שמחה גורודצקי. 

 

גבורה שבגבורה: האם אנו מנצלים את מידת הגבורה כראוי?

גם מידת הגבורה כשלעצמה דורשת ניתוב והגבלה – כדי למתן אותה שלא תשבור את הכלים של המקבל.

Leave a Comment

Related Posts