האם ניתן לראות את ה“גולה“ בתוך ה“גאולה“?

by R24App
536 views

התשובה של הרבי:

– גאולה אין פירושה, שעל ידי היציאה מגלות מזניחים את החיים, הפעולות והעולם שהיה (קודם) בגלות. אדרבה: גאולה פירושה, שהמציאות שהיתה קודם משועבדת בגלות נעשית לא בטלה ח"ו, אלא משוחררת.

והמעלה והשלימות של גאולה האמיתית והשלימה היא, שהכל משתחרר.

אין שום ענינים שנשארים ח"ו "אבודים" בגלות, לא יותירו שום ענין בגלות. אפילו ה"נדחים" וה"אובדים" שנקראים כך בתורת אמת (ישעי' כז, יג) – יגאלו.

הגאולה תהיה גאולה אמיתית ושלימה בכמות ובאיכות בכל הדברים, מהכלל הגדול שבהם עד הפרט שבפרט שבהם: כל אחד ואחד מישראל וכלל ישראל – "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו" (שמות י ט, מיכה ז, טו),

וגם חלקם בעולם – "כספם וזהבם אתם" (ישעי' ס, ט), עם כל פעולותיהם והישגיהם בגלות. הגאולה תשחרר כל אדם ואת כל בני האדם – גם אומות העולם – וכל ענייני העולם, וכל אחד ואחד בפרט עם כל ענייניו.

מתוך שיחתו של הרבי לפרשת אחרי קדושים (י"ג אייר ה'תנש"א) –

האזינו עכשיו בפודקאסט "שיחה של הרבי" במסך הראשי של האפליקציה.

Leave a Comment

Related Posts