כ' בניסן, חמישה ימים לעומר:

הוד שבחסד

by R24App
544 views

ענינה הפנימי של ספירת ההוד, הוא ההודיה לה', וההודאה לו.

שני הספירות נצח והוד קשורות האחד לשני. בקבלה שני ספירות אלו נקראים "תרין שוקין" – שתי רגליים המעמידים את הגוף. וכמו כן מבאר האדמו"ר הזקן בתניא:

וגם נו"ה (צח והוד) נקרא שחקים ורחיים ששוחקים מן לצדיקים כמו הטוחן [חטים] ברחיים עד"מ שמפרר החטים לחלקים דקים מאד כך צריך האב להקטין השכל ודבר חכמה שרוצה להשפיע לבנו ולחלקם לחלקים רבים ולומר לו מעט מעט במועצות ודעת… (תניא, אגרת הקדש, פרק טו).

בהתכללות המידות – הוד שבחסד – גם ניתן לראות את הדימיון של פעולת הנצח וההוד. כך מסביר הרבי:

– ונוסף על התכללות עיקרי המידות (חכמה, גבורה, תפארת – חג"ת), כלולים בחסד גם ענפי המדות (נצח, הוד, יסוד – נה"י), דנצח שבחסד היינו שמצד אהבתו להוי' הנה גם כאשר יש מונעים ומעכבים, הרי הוא מנצח את עצמו לעמוד נגד כל מונע כו'. ועוד זאת, שכאשר יש התנגדות מבחוץ ואין לו כח כו', כי רבים קמים עלי (תהלים פרק ג), הנה מצד אהבתו להוי' הרי הוא לוחם עם המנגדים כו' שזהו עניין הוד שבחסד.

ראו עוד: מארמ "וספרתם לכם" (ה'תשי"א), סעיף ד'.

Leave a Comment

Related Posts