י”ג בניסן

יום הסתלקותו של אדמו"ר הצמח צדק (שנת תרכ"ו - 5626)

by R24App
539 views

כיצד כל אחד (אנשים, נשים וטף) יכול לנצל 'עת רצון' זו?

מתוך העצות הנזכות על ידי הרבי:

 

א) ללמוד פרקי משנה (על כל פנים פרק אחד, המתחיל באות אחת) של שמו הקדוש: רבי מנחם מענדל שניאורסון, האדמו"ר הצמח צדק.

ב) להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא.

  • חיבוריו של הצמח צדק:
    צמח צדק – שאלות ותשובות הלכתיות, פסקי דינים, וחידושים על הש"ס.
  • דרך מצותיך – טעמי המצוות על-פי תורת החסידות.
  • אור התורה – ארבעים ושניים כרכים של ביאורי חסידות על התורה, מועדים ונ"ך (נביאים וכתובים).

ג) להוסיף בעבודת התפילה.

ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב – לענין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו.

ה) לקיים התוועדות של שמחה, בה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בעניני תורה ומצוות.

Leave a Comment

Related Posts