ג' תשרי: צום גדליה

הצום והאבל אינו רק על רצח הצדיק, אלא בעיקר על כך שמעשה זה השלים את החורבן

by R24App
546 views

 

אחרי החורבן של בית המקדש הראשון, מינה נבוכדנצר את גדליה בן אחיקם למושל ביהודה. גדליה היה שליט חכם. הוא עודד את שארית העם את העם לעבד את השדות והכרמים ושוב ליישב את הארץ. בתיאוריה, המדינה עוד יכלה להתאושש מהטרגדיה של ההרס, אבל הנבואה הקודמת על גלות התגשמה. שלטונו של גדליה לא נמשך זמן רב.

ישמעאל בן נתניה, מפקד צבאי וחבר משפחת המלוכה, הגיע עם קבוצת חיילים לעיר הבירה של יהודה, שאז הייתה מצפה, ורצח את גדליה באמצע סעודה שערך.

אירוע זה הכתיב את סופו של השריד הקטן של העם היהודי בארץ ישראל. הנביא ירמיהו קרא לתושבי יהודה להישאר על האדמה ולהמשיך ליישב אותה מחדש גם לאחר מות גדליה. אבל הם ברחו למצרים.

כמה שנים לאחר מכן במצרים קרה מהפך פוליטי. נבוכדנצר ניצל את המצב ופלש למדינה. רוב היהודים שביקשו מקודם מקלט במצרים נספו במלחמה זו.

לזכר מותו של גדליה בן אחיקם ביום ג' בתשרי נקבע צום גדליה. כתוב בגמרא: "ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו" (ראש השנה יח, ב). כלומר, הצום והאבל אינו רק על רצח הצדיק, אלא בעיקר על כך שמעשה זה השלים את החורבן והביא את הגלות.

בביאת המשיח, יהפך צום גדליה – עם כל הצומות – ליום שמחה (זכריה ח, י"ט).

לקריאה נוספת על ימי גדליה:

  • ספר מלכים ב, כ"ה (כ"ב-כ"ו)
  • ירמיהו, מ (ה – מ"ג)

Leave a Comment

Related Posts