כ”ג באלול: בשביל מה נברא הזהב?

סיפורו של הרבי לרגל יום השנה של סבו, הרב החסיד ר' מאיר שלמה הלוי ינובסקי

by R24App
586 views

רבי מאיר-שלמה ינובסקי היה נכדו של הרב אברהם דוד לבוט – רב, פוסק, מחבר הספר "שער הכולל", מחסידי אדמו"ר הצמח צדק. הרב אברהם דוד כיהן כרב הקהילה בניקולייב (אוקראינה). לאחר הסתלקותו, קיבל נכדו הרב מאיר שלמה הצעה לקבל את לאותו תפקיד.

 

לאחר המינוי הזה קרה הסיפור שמספר אותו הרבי: 

– במשך כמה שנים סבי היה מה"יושבים" אצל אדמו"ר מהר"ש (רבי שמואל שניאורסו, הרבי הרביעי בשושלת נשיאי חב"ד). ואחר-כך נתמנה לרב בניקולייב. בתחילת כהונתו כרב, תושבי העיר התנגדו לכללות ענין החסידות.

כאשר סיפר להם [סבי] על כ"ק אדמו"ר מהר"ש והנהגותיו – באו אליו בטענה:

"היתכן שאדמו"ר מוהר"ש משתמש בשני שעוני זהב?! והייתכן שכלי תשמישו עשויים מזהב? וכאשר הוא צריך לכתוב ולחתום – הוא עושה זאת בעט ובעפרון מוזהבים. להרחת טבק – משתמש בקופסא מזהב, להחזיק את הסיגריות משתמש בקופסא מזהב?! האין זה מוגזם?!"

… סבי שמע את כל הטענות באדישות, ואחר הפטיר:

"פעטאח", לשם מי חושב אתה נברא זהב?.. הקב"ה ברא זהב בעולם כדי שיהודי צדיק ישתמש בזה, ולולי זאת לא צריכים את כל המציאות של הזהב". (תורת מנחם התוועדויות תשמ"ב – חלק א', עמ' 341).

 

מי הם ה"יושבים"?

הגלה הרבי:

– בימים ההם, טרם שנוסדה ישיבת תומכי תמימים – היו אברכים שמיד לאחרי החתונה היו נוסעים לליובאוויטש לשהות במחיצת אדמו"ר מהר"ש, והיו מתעכבים – כל עכבה לטובה – זמן ממושך, כדי לעסוק בלימוד התורה, נגלה וחסידות, באופן של התיישבות. שלכן הם נקראו בשם "יושבים"…

ותקופה זו – שבה היו יושבים בליובאוויטש – היתה היסוד והבסיס שעליו בנו את ביתם למשך כל ימי חייהם, כלומר, מלבד עצם העילוי במשך תקופת היותם "יושבים", נעשה הדבר גם "חותמת" על כל משך הזמן שלאחרי זה, כבנידון דידן. אצל בעל היארצייט (סבו של הרבי) … גדלותו בפסקי-דינים, ביראת-שמים וכו', היו "חתומים" בהשפעה שקיבל בתקופת ישיבתו אצל אדמו"ר מהר"ש".  (משיחת ש"ת נצבים-וילך, כ"ג אלול ה'תש"מ)

Leave a Comment

Related Posts