”ילד צריך לדעת שהוא הנחמה של הוריו והעושר שלהם…”

by R24App
780 views

 

"ילד צריך לדעת שהוא הנחמה של הוריו והעושר שלהם. זה הכל, וכל השאר הוא רק נלווה. וגם אצל הילדים, כל האושר והעושר שלהם הם ההורים. צריכים לחשוב על זה תמיד, וזהו הקשר הכי נכון של הילדים וההורים, ואז המשפחה היא האנשים המאושרים בכל תבל. חביבתי, תכתבי לי על הבריאות שלכם ואיך הולכים הלימודים. תהיי בריאה ומאושרת…"

אגרת קודש, חודש שבט תרע"ז

 

—–

 

"… בנותיי היקרות והנחמדות תחיו. ת"ל בעד החוה"ש כה לחי, תמול לא התקבל מכם שום מכתב, וגם היום מכתב אין, רק התקבל המברק שלכם מיום ג' העבר . . אני מקוה שמחר יגיע מכתב מכן, ויהיה לנו אי"ה מזה עונג שבת…"

אגרת קודש, חודש אייר תרע"ז

 

—–

 

"… שלום רב, מכתבכם היקר לנכון הגיעני היום, וגודל תשואת חן לכן על אשר אתן כותבים בכל יום. כן קבלתי מכתב דודינו הרמ"מ שי' [=בן כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע]. בפה אין שום חדשות ות"ל במנוחה והשקט…"

הרבי הריי"צ במכתבו חודש אייר עזר"ת

 

—–

 

"… שלום רב, מכתבכם היקר לנכון הגיעני היום, וגודל תשואת חן לכן על אשר אתן כותבים בכל יום. כן קבלתי מכתב דודינו הרמ"מ שי' [=בן כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע]. בפה אין שום חדשות ות"ל במנוחה והשקט…"

הרבי הריי"צ במכתבו מיום ד' טו"ב אייר עזר"ת

 

—–

 

"מספרים על זקנינו – זכותם יגן עלינו – שהם היו נוהגים לענות לאנשים על המחשבות שלהם. כלומר כאשר אדם חשב משהו, הם ענו לו גם על כך – את בטח זוכרת את הסיפור שהסבא רבא שלי (כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע) אמר באמצע מאמר חסידות (כאשר נהי' רבי): מה אעשה שהסבא (רבנו הזקן) מצוה עלי לומר חסידות (כלומר, את החסידות שהוא אמר באותה שעה, הוא שמע מרבנו הזקן בהיותו בן 3 שנים. וגם החסיד הגדול ר' אייזיק מהומיל שמע את החסידות מרבנו הזקן באותה שעה, הוא חשב שהסבא רבה רוצה להראות 'קונץ', ועל המחשבה הזו של ר' אייזיק, הסבא רבה שלי אמר, את שכתבתי לעיל), אבל אנחנו אנשים רגילים רוצים לשמוע, ולקרוא, בתי, את עומק המחשבות שלך, כתבי מכתב, ואו אז אדע…"

הרבי הריי"צ במכתבו מד' ה' מנ"א [תרפ"ז]

 

—–

 

"…מכתבך קיבלתי, בתי היקרה מאד תחי', בצירוף פרישת השלום שלך. ליתר דיוק: במכתבך המפורט החיית אותי. בזכות זה יעזור לך השי"ת בכל טוב…"

 

לסקירה מלאה: "והנני אביך הדורש שלומך וטיפה מתגעגע" (פרק ה').

Leave a Comment

Related Posts