כמה תעלומות תוכלו לראות בדף השער של ספר התניא?

by R24App
532 views

 

הלימוד השנתי של ספר התניא פותח בדף השער: כותרת, כמה מילים של פתיחה והערה: "נדפס בסלאוויטא". אכן העתקים הראשונים של ספר התניא יצאו לאור בכ' בכסלו שנת 5557 בעיר סלאוויטא (כיום עיר באוקראינה). למה דווקא שם בחר האדמו"ר הזקן להדפיס את ספרו שכיום ידוע כ"תורה שבכתב של תורת החסידות"? מסתבר שזה סיפור בפני עצמו.

מי שקצת מכיר את הגיאוגרפיה בימי אדמו"ר הזקן יכול לשאול: הרי המרחק מליאזנא לסלאוויטא הוא יותר מ-800 ק"מ (כמו מקריית שמונה לאילת, הלוך-וחזור…), ועם סוס ועגלה זה לוקח הרבה זמן (לפחות 20 שעות נסיעה במהירות ממוצעת של קרוב ל-40 קמ"ש). למה החליט האדמו"ר הזקן להדפיס את ספרו במקום כזה רחוק – בזמן שבעיר שקלוב הסמוכה היה בית דפוס?

עוד שאלה: מדוע אדמו"ר הזקן היה צריך 'הסכמה' על ספר התניא, הרי על ה"שולחן ערוך" שלו הוא לא חיפש הסכמות. ואם כבר הסכמות – מדוע דווקא מר' זושא מאניפולי ור' יהודה לייב הכהן?

מצאו את התשובות בקטעים מתוך התוועדות עם הרב הרב שלום דובער הלוי וולפא, משפיע בישיבת "תומכי תמימים בית שמש":

פותחים את השער: על מה מספרות ההסכמות בספר?

Leave a Comment

Related Posts