י”ט כסלו – גוט יום טוב!

הצטרפו בחג מתן תורה של תורת החסידות - עם הפודקאסטים היומיים בספר התניא, היום יום ושיחותיו של הרבי

by R24App
549 views

 

חסידים חגגו את י"ט בכסלו מאז שהאדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, בעל ה"תניא" והשולחן ערוך, השתחרר ביום זה ממאסרו בפטרבורג (רוסיה) בשנת 5559 (1798). ביום זה מציינים גם את יום ההילולא של המגיד ממזריטש.

מעבר לשחרור האישי של האדמו"ר הזקן, יום זה מסמל עידן חדש בהתגלות נשמתא דאורייתא – "הנשמה של התורה", תורת החסידות. הרבי הרש"ב, הנשיא החמישי בשושלת נשיאי חב"ד, נתן ליום זה תואר מיוחד – "ראש השנה לחסידות". ואילו הרבי נתן ליום זה כינוי מיוחד במינו: חג "מתן תורה של תורת החסידות".

מדברי הרבי:

המעלה המיוחדת דראש השנה ומתן תורה דתורת החסידות, חג החגים – שבו מתחילה ההתגלות דתורתו של משיח, טעמי תורה. ., "תורה חדשה מאתי תצא", באין-ערוך להתגלות שהיתה במתן-תורה, כמארז"ל (קהלת רבה פי"א): "תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח".

מדברי הרבי, שיחת פרשת וישלח (5752), סעיף ט'

חג שמח, לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו!

(היום יום י"ח בכסלו).

Leave a Comment

Related Posts