י”ז בכסלו:

תפילת עזרא הסופר (שנת ג'תי”ד)

by R24App
517 views

 

אחד מאנשי הרוח הגדולים בתקופת הבית השני היה עזרא הסופר, הנקרא כך על שם מקצועו – העתקת ספרי תורה. הוא נולד בבבל, אך לא רצה להישאר במדינה למרות העתיד הבטוח הצפוי לו בשירות המלך ארתחששתא. ליבו משך אותו לעלות לארץ ישראל ולירושלים, לקומץ היהודים שעלה קודם לכן עם זרובבל בן שאלתיאל.

אחד מאנשי הרוח הגדולים בתקופת הבית השני היה עזרא הסופר, הנקרא כך על שם מקצועו – העתקת ספרי תורה. הוא נולד בבבל, אך לא רצה להישאר במדינה למרות העתיד הבטוח הצפוי לו בשירות המלך ארתחששתא. ליבו משך אותו לעלות לארץ ישראל ולירושלים, לקומץ היהודים שעלה קודם לכן עם זרובבל בן שאלתיאל.

המלך לא סירב ועף סייע לעזרא להגשים את חלומו. הוא מינה אותו לפקיד גבוה בארץ ישראל והורה לכל הפקידים לעזור לו במסעו. בחודש ניסן עזב עזרא הסופר את בבל ויצא למסע לארץ ישראל.

וכשהגיע ארצה, נדהם עזרא לגלות את הרמה הרוחנית של היושבים בארץ הקודש. עזרא עלה לבית המקדש, קרע את בגדיו, בכה והתפלל:

"…וכשמעי את-הדבר הזה, קרעתי את-בגדי ומעילי; ואמרטה משער ראשי וזקני, ואשבה משומם: ואלי יאספו, כל חרד בדברי אלקי-ישראל, על מעל הגולה; ואני ישב משומם, עד למנחת הערב: ובמנחת הערב, קמתי מתעניתי, ובקרעי בגדי ומעילי; ואכרעה על-ברכי, ואפרשה כפי אל-יהוה אלהי: ואמרה, אלקי בשתי ונכלמתי, להרים אלהי פני אליך; כי עונתינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמים"… (עזרא פרק ט)

עם כל זה, עזרא לא התייאש. לאחר שהתפלל הוא ציווה לכנס אסיפה גדולה בירושלים תוך שלושה ימים. בכ' בכסלו, הוא פנה לכל הנוכחים בעיר עם תביעה היסטורית וקריאה ללכת בדרך התורה.

Leave a Comment

Related Posts