ט”ו בחשוון:

מליובאוויטש – לרוסטוב

by R24App
524 views

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, כאשר הצבא הגרמני התקרב לגבולי רוסיה, רבי שלום דובער מליובאוויטש (האדמו"ר הרש"ב) החליט להעתיק מליובאוויטש לעיר רוסטוב על הדון. אחד הניגונים המפורסמים ביותר מכונה "ניגון רוסטוב". הוא ניגון שאדמו"ר הרש"ב נהג לשיר באופן תדיר בתקופת שהותו ברוסטוב, בדרך כלל קודם אמירת מאמר חסידות.

העיירה ליובאוויטש הייתה מרכז חסידות חב”ד במשך: החל מחודש חשבוון של שנת 5574 (1813) ועד לחודש חשוון בשנת 5676 (1915).

בעקבות עזיבת אדמו"ר הרש"ב את ליובאוויטש, עברה גם ישיבת 'תומכי תמימים' לרוסטוב. היה זה במהלך קיץ 5680.

Leave a Comment

Related Posts