ט”ו בכסלו:

יום השנה של רבי יהודה הנשיא

by R24App
542 views

 

מוצאו של רבי יהודה מקשר אותו למנהיגי ישראל הדגולים ביותר. אילן היוחסין של אמו מקשר אותו לדוד המלך. סבו היה רבן גמליאל – ראש הישיבה בעיר יבנה.

אביו, רבי שמעון, המשיך את דרך הסב. כבר מילדותו החל להכין את בנו לתפקיד הנשיא – ראש הסנהדרין בארץ ישראל. רבי יהודה קיבל תפקיד זה בגיל 30, והפך בכך לנשיא השביעי מאז ימי הלל הזקן.

התלמוד מספר, שמאז  משה רבנו לא היה אדם שבו התמזגו בחיבור נפלא גם תורה וגם גדולה אנושית באיש אחד.

במשך תקופה זו הוא הצליח לבצע משימה אדירה: לחבר ולהעלות על הכתב את המשנה – מכלול חוקי תורה שבעל פה, שהועד ללימוד בחוגים רחבים של החברה היהודית ולמסירתו לדורות הבאים.

עושרו של רבי יהודה סייע בידו לתמוך בנדיבות בלומדי התורה, אך הוא עצמו לא גילה בו עניין. בסוף ימיו הוא הרים את אצבעותיו כלפי שמים ואמר:

"רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי בעולם הזה אפילו באצבע קטנה" (כתובות קד, א. גרסת רש"י).

כשנודע כי הוא מתכונן להיפרד מן העולם, כל י"ח בתי הכנסיות של עירו נתמלאו בקהל, אשר ביקש (מהקב"הלהאריך את חיי מורם. הנאספים הכריזו: "כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי ("כל מי שיאמר שרבי יהודה נפטר"), ידקר בחרב". לדעתו של הבן איש חי, דבריהם אכן הועילו. במסכת כתובות,   מסופר, שרבי יהודה הנשיא במשך שנה תמימה מאז "הלוויתו" היה מגיע לביתו מידי ליל שבת,  עורך קידוש עבור בני הבית ומוציא אותם ידי חובת המצווה.

כשאחת המשרתות סיפרה על ביאתו לאחרים, ביקוריו הפסיקו. רבי יהודה פסק מלבוא, כדי לא לבייש את פני הצדיקים האחרים, שנפרדו מזה העולם. רש"י מפרש: לא כל צדיק נמצא בדרגה, שמאפשרת לו לחזור הביתה לאחר מה שנראה מבחוץ כעזיבת העולם…

Leave a Comment

Related Posts