י”ד-ט”ו באדר ראשון:

פורים קטן ושושן פורים קטן

by R24App
466 views

 

פורים קטן נחגג בשנים מעוברות בתאריכים י"ד-ט"ו באדר ראשון, כציון לחג הפורים שחל באותו תאריך באדר שני.

במהלך התפילות משמיטים את קטעי ה'תחנון' והוידוי, קטעים המזכירים חטאים ועוונות.

בהלכה העוסקת בנושא, הרמ"א – רבי משה איסרליש, אחד מגדולי הפוסקים, מציין כי יש דיעות שאומרות שיש לערוך משתה ושמחה גם בפורים קטן, כמו בפורים הרגיל. הוא מוסיף וקובע שאין נוהגין כן, אך כדאי "להרבות קצת בסעודה".

מדברי הרבי:

– בצחות לשון הנוסח זה הקטן גדול יהיה, הרי מפורים קטן זה, שגם שמחה קטנה, עלי' הנאמר 'שמחה פורץ גדר', יזכו כל בני ישראל.. להוציאם מן המיצר והגבול אל המרחב בכל עניניהם" (מדברי הרבי, אגרות קודש חלק יד, עמוד תכט.)

נזכיר, כי בשנה רגילה שושן פורים נערך ב'ערים מוקפות חומה' בט"ו באדר ולא בי"ד כבשאר המקומות. הסיבה לקביעת זו מוסברת במגילת אסתר:

"והיהודיים [והיהודים] אשר בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה" (אסתר ט יח).

בימי מרדכי ואסתר היתה שושן מוקפת חומה, וחכמים קבעו כי ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון – דינם כשושן: תושבי הערים האלו חוגגים את פורים בט"ו לחודש.

מבין כל הערים הידועות בימינו, לפי כל הדעות, ירושלים היא עיר שבה חוגגים את שושן פורים.

Leave a Comment

Related Posts