”כה תאמר לבית יעקב”: 4 תכשיטים – 4 יסודות בחינוך

by R24App
538 views

 

•  במתן תורה כתוב "כה תאמר לבית יעקב" – אלו הנשים – "ותגיד לבני ישראל", ובנדבות למשכן כתוב "ויבואו האנשים על הנשים" – הנשים הקדימו את האנשים בהבאת נדבותהם – רמב"ן…

 

•  … אמיתת של תורתנו הקדושה מתבטאת בכך שהיא מורה את ההנהגה האמיתית והיפה בחיי העולם, כיצד על האדם להתנהג בכל הדברים בן אדם למקום, בין אדם לחברו ובחיי המשפחה. כל מילה בתורה הקדושה, ואפילו הסדר של סיפור המסופר בתורה, נותן לנו להבין איך בית יהודי צריך להתנהל.

 

•  בחיי המשפחה היהודית מתן תורה הוא נתינת חינוך תורני לילדים… לפני "מתן תורה", כלומר לפני שהיו צריכים לתת לילדים חינוך של תורה, את הבן בחדר ואת הבת אצל המחנכת – יש לדבר תחילה עם האמהות של הילדים.

בידכן, נשי ישראל, מונח גורל ילדיכן יחיו, כל העתיד של ילדיכן לטוב או – חס וחלילה – לרע, תלוי בחינוכם, ועליכן מוטלת כל האחריות העצומה והקשה על החינוך.

 

•  לאחר מתן תורה נאמר: "כה תאמר לבני ישראל", כאשר הבן בא מה"חדר" והבת ממקום חינוכה, יש לבחון אותם, לראות מה לדמו. חוב זה מוטל על האנשים, על אבות הילדים יחיו. זהו הלימוד שהסיפור של מתן תורה נותן לנו בחיי המשפחה היהודית.

 

•  הפעם השנייה בה מוזכרות הנשים לפני הגברים, היא, באסיפת הנדבות להקמת המשכן – בית המקדש – וכליו. בית המקדש איננו בניין ארעי, חד פעמי, אלא כל בית יהודי בונה בית המקדש, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". כשרצה הקב"ה, הא-ל הגדול, לזכות אותנו, בני ישראל, במתנה הגדולה, של עשיית בית המקדש לשמו הקדוש ברוך הוא, הרי אף ש"לי הכסף ולי הזהב" – הוא ביקש נדבותיהם של בני ישראל להקמת המשכן – בית המקדש – וכליו. ונשי ישראל היו הראשונות בהבאת הנדבות. התורה הקדושה אומרת: "ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'".

 

•  התכשיט הראשון שנדבו הנשים הוא: החח – העגיל, התכשיט של האוזן. ופירושו לשמוע היטב את דברי התורה הקדושה ודברי גדולי ישראל כיצד יש לחנך את הילדים יחיו, וכיצד יש לנהל את הבית היהודי, וכן לשמוע היטב למה שהילדים מדברים ביניהם ועם חבריהם וחברותיהם.

 

•  … הנדבה השנייה היא: הנזם, תכשיט האף, ופירושו – חוש הריח. יש להשגיח היטב אלו חברים מתחברים לילדיהם, ולמי מתחברים ילדיהם, ולחקור היטב אם החברות מתאימה להם.

 

•  ותכשיט השלישי הוא: הטבעת – תכשיט האצבע. ופירושו, ששני התכשיטים הראשונים אינם מספיקים להקמת הבניין הקדוש, ויש להראות לילד באצבע את הדרך הנכונה כיצד להתנהג. לתת לילדים שיחיו הסברים נאותים, הטוב שיקבלו בלכתם בדרך הטובה, והרע – אם ח"ו לא ישמעו וילכו בדרך רעה.

•  ותכשיט הרביעי הוא: הכומז – הצמיד, תכשיט הזרוע (או השכם). צריכה להיות הנהגה חזקה עם הילדים, גם כשהם ממושמעים. … ועל ידי כך מעוררים בהם חיות בלימודיהם, שילמדו בשקידה ובהתמדה.

על-פי ליקוטי דיבורים ח"ג בסופו.

Leave a Comment

Related Posts