תהלים פרק נ”ג: נבואת דוד המלך

by R24App
455 views

 

את המזמור הזה אמר דוד על אירועים שלא קרו בזמנו, אלא יקרו בעתיד – בזמן טיטוס הרשע שהחריב את בית המקדש השני, ואף אחד מאנשיו לא התנגד לכך.

הלשון שבה נכתב מזמור נ"ג דומה מאד ללשון שבו נכתב מזמור י"ד, אך שם מדובר על נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש הראשון, ואילו כאן – על חורבן בית שני.

מפרש ה"שי למורא": מזמור זה נכתב בין הסיפור של דואג האדומי (המופיע בפרק הקודם, פרק נ"ב) ובין ענין הזיפים (פרק נ"ד) כדי לרמוז: "כמו שהיו מתנכלים לדוד, וה' הפר את עצתם, כן ענין ישראל, שהאומות יתנכלו להמיתו ולבטל מלכותו, וה' מפר עצתם ומשיב להם גמולם בראשם". וכשתקרב הגאולה, תהיה "מציון ישועת ישראל".

ראה עוד: ספר תהלים עם פירוש שי למורא.

Leave a Comment

Related Posts