358 ‒ חושן

by R24App
525 views

 

"ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו". (שמות כח טו)

בתיבת חשן ישנם שני רמזים מנוגדים.

א. "חשן" הוא אותיות "נחש".

ב. חשן (358) בגימטריה יוצא משיח (358).

הגוף רומז לנחש הנקרא "משכא דחויא" (עורו של נחש) ואילו הנפש רומזת למשיח.

על-פי "ליקוטי שיחות".

Leave a Comment

Related Posts