מאיפה מגיע ספר התורה של הרבי?

by R24App
524 views

 

ספר התורה הזה הינו ספר בעל היסטוריה מדהימה. הוא מיוחס לאחים מסלאוויטא – בעלי בית הדפוס החסידי המפורסם בעיר סלאוויטא באימפריה הרוסית (לשעבר).

בית הדפוס נוסד בשנת תקנ"א על ידי רב העיירה, רבי משה שפירא בן רבי פינחס מקוריץ, ונוהל על ידו ועל ידי בניו – ר' שמואל אבא ור' פינחס.

בשנות תקצ"ח-תקצ"ט (1838-1839) קרה דבר מזעזע: האחים מסלאוויטא הואשמו ברצח ונעצרו על ידי המשטרה.

האחים שפירא נשאו חן בעיני השלטונות המקומיים, שהשתדלו להקל עליהם בזמן שהותם בבית הכלא. הנסיך שצ'רבטוב הרשה לחסידים להעביר לאחים כוס לקידוש והבדלה וכן ספרי תורה קטן.

ספר התורה הזה עבר בירושה מדור לדור לבכורים ממשפחת שפירא. כאשר עלה השלטון הקומוניסטי, ספר זה ניצל באורח פלא, נשמר במשפחה והגיעה לארץ ישראל ביחד עם ר' שמואל אבא שפירא, צאצא של ר' שמואל אבא מסלאוויטא.

כאשר נודע לרב משה אשכנזי על כך שספר התורה של המדפיסים הידועים מסלאוויטא נמצא ברשות הצאצאים שלהם בארץ הקודש, הוא ביקש לקנות מהם את הספר ולשלוח אותו במתנה לרבי.

הספר העתיק הגיע לידי הרבי בחודש אלול, שנת תשי"ד. כיום הוא מוכר בתור ספר התורה של הרבי.

Leave a Comment

Related Posts