לרגל יו”ד שבט:

כמה מאמרי חסידות יצאו לאור תחת הכותרת ”באתי לגני”?

by R24App
553 views

 

בכל שנה, בסמיכות לשבוע פרשת בשלח, חסידים לומדים אחד (מתוך יותר מ-40!) מאמרי "באתי לגני". איך התחילה המסורת הזו? זאת השאלה שמחזירה אותנו לשנת 5686 (1926) בה הרבי הריי"צ אמר המאמר הראשון בשם "באתי לגני".

הרבי הריי"צ חיבר 4 מאמרי חסידות הנקראים "באתי לגני". כל אחד מהמאמרים האלו כולל חמישה פרקים ובסה"כ – ישנם 20 פרקים שעוסקים בנושאים אקטואליים ובאתגרים העומדים בפני דורנו.

המאמר הראשון נאמר בשנת 5686 (1926), ואילו המאמרים הבאים נאמרו בשנים 5696 וב-5699. המאמר הרביעי שמשלים את הסדרה יצא לאור על פי בקשתו של הרבי הריי"צ במיוחד עבור יום י' שבט בשנת 5710 (1950) ומאז הלימוד במאמר הפך למסורת שנתית בסמיכות לי' בשבט.

בדיוק כעבור שנה, בי' שבט שנת 5711, במהלך התוועדות חסידית שהוקדשה כולה לזכרו של הרבי הריי"צ ולתפקיד הרם של דורנו, חידש הרבי את הלמידה של המאמר "באתי לגני" (הרביעי). הניתוח המעמיק של הטקסט על ידי הרבי, הפך אותו למאמר חדש ועצמאי.  כמובן גם מאמר זה המתחיל באותם התיבות, נקרא בשם "באתי לגני".

מתוך התוכנית הלימודית "ג' תמוז. מי יעצור את השמש".

 

במהלך 40 השנים הבאות חוזר הרבי במיוחד ביום זה, י' בשבט, לנושא ייחודי זה ואומר מאמר חסידות חדש משלו. בכל פעם הרבי מרחיב ומבאר פרק אחד מתוך הסדרה בת 20 הפרקים של הרבי הריי"צ. כך שנה אחרי שנה משלים הרבי פעמיים את כל הסדרה בהסברה מפורטת ומדויקת על משמעות העולם והמטרה שלנו בו. כל 40 מאמרי החסידות שאמר הרבי בסבב מחזורי זה, מכונים בשם "באתי לגני".

כמידי שנה, זמן זה מוקדש לחזרה וללימוד מעמיק של שני המאמרים העוסקים בפרק ה"תורן". יום י' בשבט, יהיה תמיד בשבוע שבו קוראים בתורה את פרשת "בשלח" – בה מסופר על יציאת מצרים.

Leave a Comment

Related Posts