לקראת שבת שירה: למה שבת זה הזמן של שיר?

by R24App
560 views

 

נשמות ומלאכים יוצאים בשיר ונמשכים בשיר – ההעלאה וההמשכה שלהם היא על-ידי שיר וניגון. (מדברי רבנו הזקן, בעל התניא)

לשיר וניגון יש כוח מיוחד: לגרום לנפש הבהמית לצאת מהחומריות שבה ולהתעלות מעל המציאות. לא רק שהוא נוגע בעצם הנשמה, אלא הוא גם מושך אותה להתעלות עוד ועוד. כפי שאומר האריז"ל, "שיר הוא בחינת "כלות הנפש". ולכן יש מצווה מיוחדת לשורר בשבת:

וגם בבית המקדש היה בשבת השיר כפול . . וזהו מה שאמרו רבותינו זכרם לברכה: "יוצאין בשיר ונמשכין בשיר". פירושו: יוצאין בכלות נפש עד מדרגה שיכולין לילך בעצמם, ומנשכין בשיר – הוא למעלה ממדרגתם שלא היו יכולין לילך בעצמם. היה יורד המשכה מלמעלה לימשך אותם למעלה. (תורה אור, תשא, בהוספות, קיג, א)

בשיחתו לפרשת בשלח, מגלה הרבי, שהקשר בין שבת לשיר בולט במיוחד בשבת הקרובה – "שבת שירה":

– … כל עליה מדרגא לדרגא (שיוצאים מהדרגא הקודמת ונמשכים לעלות למעלה) היא על ידי שיר, ולכן גם עליית העולמות ביום השבת היא על ידי שיר – דיש לומר, שעיקר העליה דיום השבת ע"י השיר היא בשבת שירה, וממנו נמשך גם בשאר השבתות.

ראו עוד בשיחתו של הרבי לפרשת בשלח (ה'תשנ"ב, סדרת "דבר מלכות"). כל השבוע ניתן לשמוע קטעים משיחה זו בפודקאסט "דבר מלכות" במסך הראשי של האפליקציה.

Leave a Comment

Related Posts