בסוד של המילה ”שבט”: ענף הופך להיות שרביט

by R24App
551 views

 

בתורה, המילה "שֵׁבֶט" מרמזת על שושלת המלוכה של דוד המלך ושלמה בנו. כידוע דוד הינו צאצא ישיר של יהודה בן יעקב אבינו, שעליו נאמר: "לא יסור שֵׁבֶט מיהודה" (בראשית מט, י). המנהיגות נשמרת עבור הצאצאים של יהודה.

המילה שֵׁבֶט מופיעה שוב בספר "במדבר": "…דרך כוכב מיעקב וקם שֵׁבֶט מישראל" (במדבר כד, יז). לפי דעת הרמב"ם, פסוק זה מדבר על זמן התגלותו של מלך המשיח, שעליו נאמר הביטוי "וקם שֵׁבֶט מישראל."

ראה גם: שיחתו של הרבי לפרשת וארא (תשנ"ב), סעיף ט'. 

Leave a Comment

Related Posts