ב' בשבט:

יום ההילולא של רבי משולם זושא מאניפולי

by R24App
557 views

 

"היום יום", ג' באייר: "כל המדות, אף גם המדות הלא טובות, או גם רעות על פי תוארם ושמותיהם, אפשר להשתמש בהם לעבודת ה' על פי התורה. וכמו שהרב הצדיק ר' משולם זוסיא זצ"ל מהאניפאליא למד כמה דרכים בדרכי העבודה מגנב:

א) הצנע לכת

ב) מעמיד עצמו בסכנה

ג) דבר היותר קטן חשוב כדבר גדול

ד) עמל בטרחא גדולה

ה) זריזות

ו) בוטח ומקווה

ז) אם לא הצליח בפעם הראשונה חוזר הרבה פעמים".

Leave a Comment

Related Posts