עכשיו אנחנו נמצאים בשנת העיבור שבה יש שני אדרים, ושני האדרים האלה הם שלמים. כך יוצא שיש לנו 60 יום של שמחה, וידוע [על-פי הלכה] שהכל בטל ב - 60: לא רק "יבש ביבש" בטל ב - 60 אלא גם "לח בלח" כשמתערב ב-60 אז בטל…

מדברי הרבי, ל' שבט תשנ"ב (תרגום חופשי)

ביטול בשישים

by R24App
511 views

Leave a Comment

Related Posts