מה מיוחד במזלו של חודש אדר?

יום ב' של ראש חודש אדר א'

by R24App
507 views

 

בשיחתו לפרשת תצווה (אדר תשנ"ב), מגלה הרבי: הביטוי "מזל לישראל" מתייחסת לשרש של הנשמה למעלה. ומסביר, ש"ירידת הנשמה למטה להתלבש בגוף היא הארה מהנשמה [הזאת] בלבד, אבל עיקר הנשמה ומקורה נשאר למעלה, ונקראת "מזל". וזה שאמרו חז"ל "אין מזל לישראל" – קאי על מזלות השרים וכוכבים, שהמזל המיוחד הזה למעלה מהם באין-ערוך.

ועל כן נאמר: אדר הוא החודש "דבריא מזליה" ("חזק בו מזלו") של בני ישראל: האווירה של החודש עצמו מאפשרת להרגיש איך מתגבר המזל המיוחד הזה, שמקורו – בחינת "אין" הניכרת בעצם הנשמה.

Leave a Comment

Related Posts