א’ בשבט: משה רבנו התחיל לחזור על כל התורה (2488)

רש"י מפרש שהוא ביאר אותה "בשבעים לשון"

by R24App
542 views

 

בשיחתו לפרשת "וארא" נותן רבי הוראה מיוחדת לרגל ראש חודש שבט:

– וכדאי ונכון לערוך התוועדויות מיוחדות – החל מיום הש"ק מברכים חודש שבט (נוסף על ההתוועדות שבכל שבת ושבת,

. . ובפרט – בראש חודש שבט (נוסף על הנהוג לאחרונה בכל ראשי חדשים), "בעשתי עשר חודש באחד לחודש . . הואיל משה באר את התורה", "בשבעים לשון" – תוכן עבודתו של בעל ההילולא בהפצת המעיינות חוצה בשבעים לשון – לעורר ולחזק איש את רעהו בכל הענינים האמורים [לעיל בשיחה], ובמיוחד –

בזירוז והבאת הגאולה תיכף ומיד.

(ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט ה'תשנ"ב)

Leave a Comment

Related Posts