... אין לנו דבר גדול יותר מספר תהלים שכלול מן הכל מרבים שבחים להש"י, ורבים מזמורים הם של התעוררות תשובה, ורבים מזמורים הם של בקשת מחילה וסליחה, והכל מיד ה' השכיל חיבר דוד המלך ע"ה ברוח הקודש.

הרב ישעיהו הלוי הורביץ (מתוך הספר שני לוחות הברית)

ספר שיש בו הכל

by R24App
112 views

Leave a Comment

Related Posts