ויאמר לו [לדוד] יהונתן מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך.

שמואל א כ יח

כי יפקד מושבך…

by R24App
524 views

Leave a Comment

Related Posts