”יש להביט תחילה על העיקר ואחר כך על הטפל”

by R24App
557 views

 

מתוך המכתב של הרבי:

במענה למכתבך בו את כותבת אודות הצעת שידוכים [שאינה מעוניינת בהצעות שונות מבין תלמידי התמימים, ורוצה לחפש בחוגים אחרים].

…כמובן, כיון שכל האנשים אינם שלמים בתכלית, כי שלם בתכלית הוא רק אחד, זהו הקדוש ברוך הוא, כך גם בתלמידים, אנשים יכולים למצוא בהם מה שחסר לשלימות.

אבל כאמור – כל האנשים הם כך [-לא מושלמים], ובכל זאת מתחתנים ואחרי כן מאוזרים באושר אמיתי.

ואם בכל הנושאים יש להביט תחילה על העיקר ואחר כך על הטפל, אינני מאמין שבענין של שידוך הנוגע לכל החיים שלך, יתעלמו מהעיקר [-לדוג': יראת השמים של הבחור] ויתחילו את הבדיקה מהטפל שבטפל [-לדוג': מצב כספי] ואולי גם עוד פחות מזה.

מקור: אגרות קודש חט"ז ע' קנא. תרגום והגשה: מכון 'אור החסידות'.

Leave a Comment

Related Posts