והנה ידועה תקנת הבעש"ט לאמר פרק תהלים המתאים למספר שנותיו - היינו, נוסף על אמירת השיעור תהלים כפי שנחלק לימי החודש (שזהו א' מג' השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא, "חת"ת"), צריכים לומר גם פרק תהלים המתאים למספר שנותיו. ושיעור (פרק) תהלים זה מתחדש מידי שנה בשנה - ביום ההולדת.

מתוך שיחתו של הרבי, כ"ף מרחשון ה'תשמ"ב

הפרק האישי בספר תהלים

by R24App
576 views

Leave a Comment

Related Posts